KangerTech coils

KangerTech CLOCC coil (SS316l) — 0.5ohm (15-60W) 3.45€
KangerTech SSOCC coil (NiCr) — 0.5ohm (15-60W) 3.45€
KangerTech PGOCC coil (NiCr) — 1.0ohm (10-26W) 3.45€
KangerTech PGOCC coil (SS316l) — 0.5ohm (15-50W) 3.45€
KangerTech Dual Coil unit (для KangerTech Cartomizer) — 1.5ohm 2.95€
KangerTech Dual Coil v2 — 1.5ohm 2.95€

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.